Teollisuus

2 3 4 5
 • Työturvallisuuskoulutus

  Korkeanpaikantyöskentelyn ja vaikeapääsyisten paikkojen työturvallisuuskoulutus   Vandernet Oy:n kumppani Kärnä Oy tarjoaa yrityksille ja valtion yksiköille työturvallisuuskoulutusta, jonka...
 • Määräaikaistarkastukset ja suojainten maksimielinikä

  Yleistä: III riskiluokan (kuolemalta ja vammautumiselta suojaavat) henkilösuojaimet (Personal Protective Equipment = PPE) tulee EU-alueella tarkistaa valtuutetun pätevän tarkastajan toimesta...
 • Arboristityö-puidenhoito

  Petzl on kehittänyt jo 13 vuotta kestäneen (2006-2018) Arborist Solutions projektin aikana vahvat suhteet Ranskan puidenhoitajayhteisöihin ja tutustunut alan erityisvaatimuksiin. Projektin tuloksena...
 • Putoamisen estävä järjestelmä

  Putoamisen estävää järjestelmää tulee käyttää aina putoamisen pysäyttävän järjestelmän sijaan, mikäli se on mahdollista. Tämä artikkeli käsittelee nykyaikaisen putoamisen estävän järjestelmän etuja...
 • Yli 100 kg käyttäjät

  Henkilösuojaimet (PPE) putoamissuojaukseen on EU-alueella EN standardien vaatimusten mukaisesti suunniteltu ja testattu 100 kg käyttäjän painolla. Myös alle 100 kg painoiset työntekijät voivat...
 • Työköysistä yleistietoa

  Tämä sivu kertoo työssä käytettävien metritavaraköysien vaatimuksista ja ominaisuuksista sekä selventää köysien teknisissä tiedoissa ilmoitettuja termejä. Vähäjoustoisia köysiä käytetään työkäytössä...
 • Tekniikat eri ammattiryhmille

  • Kattotyöt putoamisvaarallisissa olosuhteissa

   Katoilla putoamisvaarallisissa olosuhteissa voidaan työskennellä tehokkaasti ja turvallisesti, kun tekniikat on etukäteen opeteltu oikein ja varusteet on valittu oikein toteutetun työtehtäväkohtaisen...
  • Pylvästyöskentely (SÄTKE-ratkaisut)

   Vandernet Oy oli kutsuttuna putoamissuojauksen asiantuntijayrityksenä mukana SÄTKE-projektissa (Sähkö- ja Energia-alan Työturvallisuuden Kehittämisprojekti) kehittämässä pylvästyöntekijöille...
  • Nojatikkailta työskentely (TASKE-ratkaisut)

   Vandernet Oy oli TASKE- projektissa mukana putoamissuojainasiantuntijan ominaisuudessa, kehittelemässä turvallisia tapoja työskennellä putoamisvaarallisilla alueilla. Pari vuotta kestänyt TASKE-...
 • Pään- ja silmiensuojauksen testimenetelmiä

  Työssä käytettävien pään-, silmien-, ja kasvojensuojainten suojaustasoa mittaaviin standardeihin liittyen rakennamme tähän sivustoa, jossa selvitetään erilaisten testimenetelmien sisältöä. TYÖKYPÄRÄT...
 • Riskienarviointi ja oikean suojaimen valinta

  Mikä on riskienarviointi? Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus hankkia ja antaa työntekijän käyttöönerikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet,...
 • Lait, asetukset, määräykset yms.

  Tämän sivuston tarkoituksena on selventää työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia sekä oikeuksia, ja tuoda tietoa asiaan liittyvistä termeistä sekä listata oleellisimmat putoamisvaarallisilla...